Om Värmlands Affärer

Värmlands Affärer hjälper företagen att göra bättre affärer och läsaren blir uppdaterad i vad som händer i det värmländska näringslivet. Fokus läggs på välskrivna reportage där företagaren som person sätts i förgrunden. Värmlands Affärer är en exklusiv tidning som når fram med sitt budskap direkt till beslutsfattarna i länet.

Tidningen har en upplaga på cirka 16 000 exemplar och skickas ut med posten till alla registrerade företag, jord- och skogsbruk i Värmland.

Dessutom finns tidningen på flera offentliga platser i Karlstad och på de största konferensanläggningarna i Värmland. Vi som gör Värmlands Affärer har målet att tidningen ska vara till nytta för utvecklingen av näringslivet i Värmland.

Värmlands Affärer ägs av NWT Media AB, som ingår i NWT Gruppen AB.