Så hittar du de hållbara fonderna

Krönikor
PUBLICERAD:

I mars trädde en ny lagstiftning i kraft, EU Sustainable Finance Disclosure Regulations. Målet är ökad transparens när det gäller integrering av hållbarhetsrisker och tydliga regler för hur negativa hållbarhetseffekter värderas. Det ska också motverka så kallad greenwashing, att något kallas hållbart som kanske inte är det. Det påverkar fondbolag, pensionsförvaltare och andra kapitalförvaltare och gör det tydligare för dig när du placerar dina pengar.

EU vill ligga i framkant när det gäller klimatfrågor och europeiska banker ska gå i täten för en omställning av den globala finanssektorn. Förutom att göra det tydligt vad som krävs för att kalla något för hållbart ingår flera andra delar, bland annat att du som kund alltid ska erbjudas ett hållbart alternativ när du får placeringsrådgivning av din bank eller ditt försäkringsbolag.

Alla fonder ska kategoriseras i tre nivåer där den lägsta nivån är fonder som inte klassas som hållbara. Nästa nivå där kriterierna beskrivs i Artikel 8 i regelverket är fonder som främjar hållbara egenskaper. Det kallas ESG, Environmental, Social and Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. För att fonden ska räknas in här krävs att ESG är integrerat i hela fondens investeringsprocess. Ibland kallas dessa fonder för ljusgröna.

Ljusgröna och mörkgröna fonder visar hur hållbara de är utifrån miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
Foto: Gorm, Kallestad

Högsta nivån beskrivs i Artikel 9 och här finns de fonder som har hållbarhet som mål och aktivt bidrar till ökad hållbarhet eller snarare investerar i företag som gör det, de kallas ibland för mörkgröna fonder. Det finns idag relativt få fonder som uppfyller de högsta kraven, säkert kommer det att bli fler framöver.

EU har också satt upp något som kallas för en taxonomi. Det är kriterier för att bestämma när en ekonomisk aktivitet är att betrakta som hållbar. Det ska ligga till grund för märkningar och standarder för hållbarhet och gäller inte enbart finanssektorn utan andra branscher som jord- och skogsbruk, fiske och transport. Även här är syftet att göra det enklare och tydligare för konsumenter att göra val och att det som kallas hållbart också uppfyller de krav som ställs. Det regelverket börjar gälla vid kommande årsskifte.

Det nya EU-regelverket skapar mer lika villkor och gör det enklare för dig som konsument att göra hållbara val. När du placerar dina pengar ska du alltid få ett hållbart alternativ. Fråga din bank eller ditt försäkringsbolag vilket hållbarhetsavtryck dina placeringar gör och vilka alternativ som finns.

”Fråga din bank eller ditt försäkringsbolag vilket hållbarhetsavtryck dina placeringar gör och vilka alternativ som finns”, tipsar Lasse Nilsson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.