Vågar inte riktiga män vara gröna?

Krönikor
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Per Kristensson är professor och föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
Foto: Linn Malmén
Kvinnor tycks generellt vara före män vad gäller miljötänkande. Forskning visar att kvinnor lever mer miljövänligt, till exempel skräpar ned mindre, återvinner mer och lämnar överlag ett mindre fotavtryck på vårt jordklot.

Nu pekar forskare på en möjlig förklaring till detta. Nämligen att ekovänliga beteenden uppfattas som icke-maskulina och svåra att förena med den manliga identiteten. Det är inte så att män inte bryr sig om planeten, men vissa gröna beteenden triggar andra, motsatta, beteenden.

I en listig studie får män ett presentkort som är stereotypt kvinnligt utformat (tänk hjärtan och rosa blommor). Männen får i uppgift att använda kortet och köpa något där alla varor finns i två versioner, miljövänlig och standard. De som fått det rosa blomkortet väljer i högre utsträckning att kompensera sin hotade manlighet genom att inte välja de miljövänliga alternativen i samma utsträckning. När manligheten blev trampad på tån kompenserade männen genom att inte välja miljövänligt. Studiens resultat är också intressant i ljuset av att män ofta beskrivs som mindre känsliga, här gällde minsann motsatsen.

I en uppföljningsstudie studerade forskarna båda könens vilja att donera pengar till ett klimatprojekt. Det ena projektet hette Naturens Vänner och det andra Vildmarkens Skogvaktare. Som du kanske anar donerade män klart mer till det andra projektet.

Studierna är intressanta eftersom de visar att gamla stereotyper lever kvar. Deltagare var 2000 personer från USA och Kina och man bör beakta att det kan finnas skillnader i hur män från Sverige tänker.

Oavsett om stereotyperna gäller i Sverige eller inte så har vi sannolikt ändå andra snedvridna uppfattningar om miljö. Reaktioner på aktuella NWT-reportage antyder detta och risken för liknande motvallsreaktioner är stor. Vidare kan man fråga sig om det är svårt att få fler politiker, och väljare, att agera miljövänligt på grund av dess starka association med endast ett politiskt parti? Och vad händer när miljötänkande blir en statusfråga där endast välbeställda har råd att köpa dyra laddhybrider eller Tesla? Vad blir reaktionen på landsbygden när miljötänk är associerat med Stockholms innerstad?

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.