Vad är kvalitet?

Krönikor
PUBLICERAD:
Elisabeth Eklo
”Kvalitet, det är att en produkt håller så länge tillverkaren avser”, slog en lärare jag hade på universitetet fast för 20 år sedan.

Så kan man uttrycka det, även om god kvalitet på mitt sätt att se är att varan motsvarar vad kunden förväntar sig.

Våra referensramar skiftar över åren, liksom vad vi kanske kan hoppas på när vi köper en ny vara, oavsett om det är elektronik, möbler eller annat. Samtidigt har inkomsten, åtminstone för de som har jobb, ökat och priserna generellt sjunkit, till och med kraftigt, för många produkter. En vara kan idag kosta detsamma eller mycket lägre än den gjorde för 30 år sedan. Kan jag då förvänta mig att den håller lika länge som den vara jag köpte för många år sedan?

När jag köper en vara som konsument har jag i grunden tre års reklamationsrätt för fel som fanns när jag köpte varan, i regel tillverkningsfel. Dessa kan dock visa sig senare. De första sex månaderna efter köpet, även för begagnade varor, är det säljaren som ska bevisa att felet inte fanns när jag köpte varan, att det är fråga om ett fel som uppstått efter köpet, att det är fråga om slitage, handhavandefel eller olyckshändelse. Efter det första halvåret är det konsumenten som istället ska kunna visa att det är fråga om ett fel som fanns redan vid köptillfället, vilket inte är så lätt.

Vad som står i avtalet, vilken typ av fel det är fråga om och hur varan fungerat fram till att felet visade sig har stor betydelse. Idag finns ett förslag till ny lagstiftning ute på remiss där den omvända bevisbördan för fel föreslås utökas till ett år. Det återstår att se om det blir så.

Utöver lagstadgad rätt att klaga på fel har en säljare/tillverkare/bransch möjlighet att erbjuda garanti, det är alltså inte något jag som konsument kan räkna med att få. En garanti behöver inte gälla hela varan. Under garantitiden är det garantigivaren som ska visa att garantin inte är tillämplig.

En annan återkommande fråga är om en tillverkare är skyldig att hålla reservdelar. Jag måste väl kunna laga min vara under en viss tid? Det finns faktiskt ingen skyldighet att se till att en vara kan repareras, även om det bör ligga i tillverkarens intresse under reklamationstid och eventuell garantitid. Tyvärr kan det vara så att det inte går att laga en vara efter relativt kort tid eller att det helt enkelt inte lönar sig.

Jag gjorde dock ett försök för några år sedan då handtaget på mitt kylskåp från 1940-50-talet på landet (mycket lite använt) gick sönder. Jag ringde tillverkaren och beredde mig på ett skratt, men fick till min förvåning ett urskuldande svar att det tyvärr inte fanns att uppbringa, men att det hade varit möjligt bara några år tidigare. Det kallar jag kvalitet! (Jag fann senare ett begagnat handtag och min trotjänare får vara i tjänst en tid till.)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.