Vad är viktigast inför 2021?

Från Handelskammaren
PUBLICERAD:
Karolina Nilsson.
Foto: Tommy Andersson
I Handelskammarens åttonde rapport av "Så mår företagen i Värmland" spanar man framåt och belyser sex teman som pekats ut av medlemsföretagen som de alla viktigaste inför 2021.

Karolina Nilsson är ansvarig för Utveckling och analys på Handelskammaren Värmland.

– Vid sju tillfällen sedan i mars har vi sammanställt de ögonblicksbilder och svängningar som vi sett och som vi fått med oss från de över 1300 samtal som vi haft med alla våra medlemmar, berättar hon.

– En del upplever nu att det börjar tuffa på, att det gått bättre än förväntat eller att en lyckad omställning gett en push framåt, men många har det också fortfarande väldigt tufft, fortsätter Karolina Nilsson.

Åttonde rapporten

I den åttonde rapporten flyttar Handelskammaren fokus från "här och nu" till framtiden, och har frågat sina medlemmar frågan "Vad är viktigast inför 2021?". Inspelen har man sedan samlat under sex teman.

– Många av frågorna hänger ihop och det finns både korta och långa perspektiv, förklarar Karolina.

– Det kommer inte heller att finnas en enda lösning eller en enda aktör som löser de utmaningar som vi står inför. Detta behöver vi jobba för tillsammans – som företag, organisationer och offentlighet. Och som medarbetare, ledare och kompis.

Handelskammaren för rösterna vidare

Rapporten har precis som de tidigare skickats till medlemsföretagen samt till beslutsfattare regionalt och nationellt, i syfte att föra samtal kring det värmländska näringslivets behov.

– Vi har exempelvis haft möte med kommunstyrelsernas ordföranden, med riksdagspolitiker och med näringslivssamordnarna i regionen, för att bolla hur vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna, förklarar Karolina Nilsson.

Stort intresse bland medlemmarna

Rapporterna har också visat sig ha värde bland företagen.

– Företagen bryr sig om varandra och vill veta hur det går för andra och det är ofta skönt att veta att fler står med samma frågor. Sedan är det såklart väldigt intressant att veta hur det går i olika branscher och segment så att man själv exempelvis kan rikta sina egna säljinsatser rätt, säger Karolina.

För Handelskammarens del kommer de sex teman som medlemmarna ringat in att lägga grunden för arbete under nästa år.

Viktiga teman

Dessa sex teman pekar Handelskammarens medlemmar ut som de viktigaste inför 2021

Ledarskap, hållbara medarbetare och mående

Efter att många under en tid fått springa fort, ställt om, växlat upp, bromsat in och behövt fokusera på här och nu, identifierar många att det viktigaste 2021 är att fokusera på medarbetarna. På deras mående och motivation. Detta genom ledarskapet, förutsättningarna för distansarbete och trygga och säkra arbetsplatser. Samt strategier för att kunna planera sin bemanning utifrån medarbetares sjukdom men också vid vård av barn.

Kompetens

Att skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetare genom utbildning, för att möta nya affärsmöjligheter och den omställning som skett. Att bland företag som gått starka genom de senaste månaderna behöva rekrytera nya medarbetare med spetskompetens och erfarenhet. Och om den kompetens som riskerar att under en period gå förlorad, då många av våra unga i dessa tider hamnar utanför arbetsmarknaden.

Investeringsvilja, likviditet och vikten av fortsatta stöd

Vikten av satsningar. Såväl privata som offentliga. Investeringar som sätter fart på ekonomin och samtidigt skickar viktiga signaler om framtidstro och mod. Att undvika likviditetsbrist om stöden försvinner och därmed vikten av fortsatta stöd för bolag som tappat och tappar omsättning.

Signaler om när samhället och gränserna öppnar igen

Vikten av att kunna lyfta blicken än mer och planera långsiktigt lyfts av många som oerhört stor. Att Folkhälsomyndigheten och Regeringen ger ett riktmärke om när samhället börjar öppna upp igen kopplat till exempelvis event. Även gränsers öppnande i allmänhet och Norges i synnerhet pekas ut och kopplat till detta lyfts förutsättningar kring resande och möjligheten till såväl inrikes- som utrikesresor.

Affärsutveckling

Nya förutsättningar har skapat utmaningar men också möjligheter. Här lyfts vikten av att finna nya marknader, nya segment och nya kunder. Och att komma igång med försäljningen och att kunna mötas fysiskt igen.

Attraktivitet och tillväxt

Att fler företag etablerar sig. En attraktiv region och attraktiva kommuner. Stadsutveckling och centrumutveckling. Den mellanstora stadens fördelar. Hållbarheten, kompetensen och infrastrukturen lyfts som verktyg.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.