Bästa riksdagsledamoten är utsedd

Ekonomi
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
När jag för rätt länge sedan försökte mig på att recensera dåvarande värmländska riksdagsledamöters sätt att arbeta och aktivera viktiga lokala och regionala frågor, föra upp dem på riksdagsnivå samt omfattningen på motionsskrivandet, blev det ett fasligt oväsen. Åtminstone från ledamöterna som inte hamnade i toppen på listan.

En del av riksdagsledamöterna, som hamnade långt ned på min lista, menade att jag inte hade en aning om hur och i vilken omfattning de jobbade med lokala och regionala frågor och i vilken utsträckning deras frågor hamnade på riksdagens bord. Jag köpte inte den kritiken. Allt sedan början på 1960-talet har jag ganska intensivt följt olika ledamöters sätt att aktivera lokala och regionala frågor, inte minst deras aktivitet i de värmländska medierna.

Inte synas

Några ledamöter, som den gången hamnade långt ned på listan, menade att aktiviteten i de värmländska medierna inte var något bevis på hur duktiga eller dåliga de var att aktivera lokala frågor. Flera tyckte sig jobba enligt familjen Wallenbergs devis: " Att verka utan att synas".

Efter publiceringen av recensionen vägrade en av ledamöterna att tala med mig, om ens hälsa på mig. Något som höll i sig väldigt länge.

Jag kommer väl i håg hur en del riksdagsledamöter från Norrlandslänen jobbade. De var fräna i sitt sätt att framföra regionalt viktiga frågor i riksdagshuset och gav sig inte förrän de uppnådde resultat. Handlade det inte om väg- och järnvägsprojekt handlade det kanske om tillväxten inom näringslivet och inrättandet av fonder för utveckling av nyföretagandet.

Hövding-initiativ

Tidigare landshövdingen i Värmland, Rolf Edberg, ansåg att riksdagsledamöterna borde jobba mera aktivt med de regionala frågorna . Han kallade till sig ledamöterna och gav dem speciella bevakningsuppdrag. Bland annat fick de uppdraget att ha en nära kontakt med de statliga myndigheterna. Något som väckte ganska stor uppmärksamhet.

Men vilken riksdagsledamot i Värmland var det då som fick priset i min lilla egenhändiga efterforskning utan hjälp av SCB eller något annat institut. Det blev socialdemokraten Hans Rosengren. Han var en mästare på ett fånga upp för Värmland viktiga frågor och få dem aktiverade i riksdagens plenisal. Han omkom i en flygolycka. Inom näringslivet hade man stor respekt för Hans Rosengren, som kom från de fackliga leden.

Rikitigt aktiv

Vem är det då som toppar i min senaste undersökning? Det blev ånyo en socialdemokrat. Nu i form av Lars Mejern Larsson.

Han har en sagolik förmåga att dyka upp i olika viktiga sammanhang . Jag har varit med några gånger när han träffat industrifolk, direktörer och annat folk från näringslivet, fackliga representanter och bönder. Han är ordentligt aktiv i de värmländska medierna.

Frågorna han får med sig från mötena skickar han vidare till ansvarig minister i regeringen.. Efter en tid får han svar och ofta vidtas det åtgärder som gynnar Värmland. Åtminstone får frågeställarna svar från ansvarigt håll på de frågor de tagit upp i samtalet med Lars Mejern Larsson.

Självklart har de andra värmländska riksdagsledamöterna gjort hyfsade insatser för länet, men jag har utsett en vinnare. Så blev det.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.