Tillsammans tar vi oss igenom coronautbrottet

Krönikor
PUBLICERAD:
Fredrik Larsson, regionråd, och Georg Andrén, landshövding
Coronaviruset har drabbat Värmland och världen på ett sätt vi inte kunde föreställa oss. Läget är allvarligt och ovisst. Vi talar om flera kriser samtidigt.

Dels är det spridningen av coronaviruset och den hälsofara den innebär för våra riskgrupper. Dels är det de ekonomiska konsekvenserna för människor som förlorar sina jobb och företagare som ser sina företag gå under som en följd av åtgärderna för att hindra smittspridningen. Sedan har vi de sociala konsekvenserna av förlorade inkomster, ensamhet och oro.

I dessa tider är det extra viktigt att vi i Värmland agerar tillsammans för att hantera läget här och nu, men också på längre sikt. För det finns en framtid bortom Corona. Vi vet inte hur den ser ut, men vi vet att den kommer vara beroende av alla de nödvändiga och beundransvärda insatser som just nu sker inom näringslivet, av hur myndigheter, kommuner och organisationer hanterar situationen och inte minst av hur vi beter oss, hur vi alla hjälps åt och tar vårt personliga ansvar.

Vi är mitt uppe i något vi inte varit med om förut och i tider av ovisshet hörs många röster i debatten. Vår samhällsmodell, den som vi byggt upp under lång tid och som bygger på förtroende, ansvarstagande och tydliga roller mellan sakkunskap och politiskt beslutsfattande, prövas nu. Riksdag och regering har valt att hålla fast vid denna modell, politiska beslut i coronahanteringen bygger på de rekommendationer som kommer från de myndigheter som besitter särskild kompetens och mandat.

De politiska besluten bygger också på att vi som enskilda medborgare agerar ansvarsfullt, att vi tar råden på allvar och ger vårt bidrag till att visa varandra omsorg och hejdar smittspridningen. Här vill vi rikta ett tack till alla i Värmland. För trots att vi var tidigt ute med många bekräftade fall i förhållande till befolkningsmängd, har vi hittills lyckats att både bromsa och hålla en ganska platt smittspridningskurva i Värmland.

Fredrik Larsson, Regionråd/Ordförande i regionstyrelsen

Georg Andrén, Landshövding i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.