Hur mår företagen i Värmland?

Från Handelskammaren
PUBLICERAD:
Handelskammarens vd Frida Johansson
Foto: Tommy Andersson
Det har hunnit bli en bra bit över tusen samtal med medlemsföretag, när Handelskammaren uppdaterar sin senaste sammanställning över hur de värmländska företagen påverkas av coronasituationen.

Handelskammaren Värmlands vd Frida Johansson har tillsammans med kollegorna ställt om verksamheten, för att kunna vara i daglig kontakt med så många medlemmar som möjligt.

– Det är viktigt för oss att vara där våra medlemmar är och stötta dem på de sätt som vi kan, berättar hon.

Ett sätt har varit att just ta fram en sammanställning över hur det värmländska näringslivet mår och vad det behöver, på branschnivå, och sätta denna i händerna på regionala och nationella beslutsfattare.

– Många politiker och tjänstemän, men också många företagare, vill och behöver hålla sig uppdaterade, för att kunna stötta och förhålla sig till situationen.

Varierad bild

Hur påverkade företagen är beror på olika faktorer, såsom vem kunden är och var företaget har sin marknad.

– Inom besöksnäringen, gränshandeln, företag som levererar persontransporter och fordonsindustrin är det tufft, medan exempelvis bygg- och trädgårdshandeln och delar av papper- och massaindustrin går på högvarv, förklarar Frida.

– Det är, konstaterar Frida Johansson, få företag som inte påverkas av coronasituationen på något sätt.

– De första veckorna ändrade sig läget för många över en natt och mitt i allt kaos, inkomstbortfall och nya regler behövde policys och nya rutiner tas fram. Det var och är en otroligt tuff tid för många.

Ny vardag

Sedan dess har den nya situationen blivit en vardag för många, vare sig de vill det eller ej.

– Det kaos som många upplevt privat och professionellt har landat i en annan typ av vardag, om än en väldigt overklig och oönskad sådan.

Perspektivet verkar nu dock flyttats för många värmländska företag.

– Ja, vi upplever att allt fler pratar framtid. Det handlar fortfarande mycket om att hantera situationen här och nu, men allt fler pratar om vad som krävs av det egna företaget och av omvärlden framöver, säger Frida Johansson.

Driver på utvecklingen

Att situationen pressat fram en snabbare digital utveckling är en sak som är tydlig. Att ställa om verksamheten och jobba för att bredda sin kundbas, sitt erbjudande och sitt leverantörsnätverk har också varit prioriterat hos företagen.

– Många företag pratar också om att de ser över sin egen kompetens för att minska sårbarheten. Vilka kollegor kan hoppa in för varandra och inom vilka områden behövs kompetensutveckling eller kanske en helt ny kompetens? Omställbarheten kommer att bli en viktig fråga framöver, anar Frida.

Ett maratonlopp

För företagen, och samhället i stort, kommer coronaviruset att ge konsekvenser under en lång tid framöver.

– Detta är helt klart ett maratonlopp där vi alla behöver kavla upp ärmarna, men också se till att orka i det långa loppet. Jag är övertygad om att vi kommer att rida ur denna storm med tillsammans som ledord, avslutar Frida Johansson.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.