Krönika: Tillsammans

Från Handelskammaren
PUBLICERAD:
Eva Solberg, Soleva Education
Våren år 2020, en tid med oro och osäkerhet. Enligt omvärlds- och analysföretaget Kairos Future går vi in i ett paradigmskifte med byte av vetenskapliga tankemönster och förebilder. Företagen behöver attrahera kvinnorna eftersom de utgör den största delen av de högutbildade.

Omvärlden med teknikutveckling (ai, robotisering) och 5 G vittnar om att vi står inför en stor omställning i alla delar av vårt samhälle. Då gäller det att kunna fokusera och verkligen använda vår mentala styrka och hitta det positiva och meningsfulla i varje dags enskilda händelser

Hur gör vi det? Som egen företagare har mina drivkrafter varit att ständigt utvecklas och ta till mig ny kunskap och vara nyfiken på människor. Något som jag är övertygad om att jag delar med väldigt många andra företagare runt om i Värmland och Sverige. Denna nyfikenhet och även en stor portion nätverkande har gett mig möjligheter till flera intressanta samarbeten och affärsmöjligheter som jag som ensamföretagare aldrig kunnat åstadkomma själv.

Det återkommande som blir allt tydligare i den tid vi lever i är att avsätta tid för reflektion

Det har också gett mig ytterligare kunskap och verktyg om vad ledare behöver för att nå balansen av produktivitet, effektivitet och välmående.

Det återkommande som blir allt tydligare i den tid vi lever i är att avsätta tid för reflektion. En nyckel till utveckling som är en utmaning för många småföretagare, ledare och organisationer.

Vi behöver också prioritera att träna oss i att fokusera, bygga vår mentala styrka så att vi kan hantera den stormiga yttre världen och det teknik-och informationssamhälle vi lever i. Att meditation och mindfulnessövningar gör skillnad, sänker stressnivån och gör oss lite smartare är idag vetenskapligt bevisat. Och som vi alla vet, när vi mår bra så levererar vi och presterar, vilket gör att företaget når högre effektivitet och lönsamhet. För när vi mår bra och är i balans så inspirerar vi andra och hittar nya kreativa lösningar. Du är i ditt bästa.

Mycket av denna kunskap hade jag missat om jag valt att köra helt solo. Så för mig fungerar verkligen devisen: Ensam är inte stark. Att dela sina erfarenheter, kompetenser, nätverk och samarbeten ger oanade affärsmöjligheter. Dessutom är det mycket roligare att göra det tillsammans!

Eva Solberg, Soleva Education

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.